Chính sách Bảo mật thông tin

Chào mừng bạn đến với trang web “https://tranh-dep.com/“. Chúng tôi rất trân trọng sự tin tưởng của bạn và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn một cách nghiêm túc và cẩn thận. Chính sách bảo mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi có thể thu thập các thông tin cá nhân từ bạn khi bạn đăng ký, điền vào mẫu trên trang web hoặc khi bạn tương tác với chúng tôi qua các hoạt động khác như mua hàng, đăng ký dịch vụ hoặc tham gia khảo sát. Các thông tin mà chúng tôi có thể thu thập bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ thư tín, số điện thoại và thông tin về thẻ tín dụng (nếu áp dụng).

Cách chúng tôi sử dụng thông tin

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ mà bạn yêu cầu, để quản lý và xử lý đơn hàng, để cung cấp thông tin về sản phẩm và dịch vụ mới, hoặc để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi.

Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và sử dụng các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ chúng khỏi mất mát, lạm dụng, truy cập trái phép, tiết lộ, sửa đổi hoặc phá hủy. Tuy nhiên, không có phương pháp truyền dữ liệu trên internet hoặc phương thức lưu trữ điện tử nào là hoàn toàn an toàn.

Chia sẻ thông tin

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba chỉ trong phạm vi cần thiết để cung cấp dịch vụ cho bạn (ví dụ: vận chuyển đơn hàng hoặc xử lý thanh toán). Chúng tôi cam kết không bán, cho thuê hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn.

Quyền của bạn

Bạn có quyền truy cập và sửa đổi thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào bằng cách đăng nhập vào tài khoản cá nhân của mình trên trang web của chúng tôi. Bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi xóa hoặc chỉnh sửa thông tin cá nhân nếu cần thiết.

Thay đổi chính sách

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Bảo mật này từ thời gian này sang thời gian khác để phản ánh các thay đổi trong cách chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc bảo vệ thông tin của bạn. Việc sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay khi chúng được đăng trên trang web.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi:

  • Địa chỉ: 72 Khâm Đức – Khâm Thiên – Hà Nội
  • Điện thoại :0336578306
  • Email : sales@tranh-dep.com